LDV mobilități

Specialii de Paşcani în Olsztyn, Polonia

10 profesori de la noi din şcoala s-au deplasat la Zespół Placówek Edukacyjnych  Olsztynie în perioada 27 august-16 septembrie, pentru un schimb de experienţa şi dezvoltarea de noi competenţe în lucrul cu elevii cu dişabilităţi severe şi asociate. Chiar dacă sistemele educaţionale sunt aproximativ la fel, această şcoala oferă tehnici şi metode inedite în lucrul cu copii cu disabilitati.

Limba de conversaţie în cadrul proiectului fiind engleza, profesorii au obţinut certificate de competenşă lingvistică engleză nivel A2. Au urmat un curs de pregătire pedagogică şi unul de pregătire culturală, prevăzute în proiect pentru a facilita schimbul de experienţă şi însuşirea de competenţe.

 

Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

 

 

Formare de noi competențe și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice care lucrează cu copiii cu dizabilități

   Școala Specială Pașcani va derula în perioada aprilie/octombrie 2012 proiectul Leonardo DaVinci „Formare de noi competențe și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice care lucrează cu copiii cu dizabilități” în parteneriat cu Zespol Placowek Edukacyjnych din Olsztyn.
   Proiectul se adresează unui număr de 10 cadre din Școala Specială Pașcani (profesori de psihopedagogie specială, profesor psihopedagog, psiholog, kinetoterapeut, profesori educatori, profesori itineranți) care lucrează cu elevi cu deficiență mintală severă, cu copii cu autism, cu copii cu sindromul Down și cu elevi cu deficiențe integrați în învățământul public. Aceștia necesită perfecționare și dezvoltarea de noi abilități și competențe în lucrul cu copilul cu dizabilități în conformitate cu noile curente educaționale europene.
   Acest proiect reprezintă o oportunitate deosebită pentru profesorii de la Școala Specială Pașcani
în a-și dezvolta noi abilități profesionale în lucrul cu copii cu deficiențe mintale și în mod special cu copii cu deficiențe asociate, cu autism, cu Sindromul Down, pentru a le adapta sistemului educațional special românesc și a le implementa în activitățile didactice din școală. Sistemul de educație specială din România este în continuă schimbare, dorind să se alinieze sistemelor similare de educație specială europene. În acest scop conținuturile și practicele dobândite în urma acestei mobilități vor duce la creșterea calității și înoirea actului educațional.
   Beneficiarii vor obține competențe pe care le vor folosi în exerciții practice în țară, vor învăța lucruri noi care îi vor impulsiona să studieze mai departe, vor obține certificate de participare, ceritificate de limbă și Europass-uri vor avea acces la o metodologie nouă, intrumente de lucru inovatoare iar în același timp vor dobândi calitatea de persoană resursă la nivelul școlii dar și județean.
   În stagiu de pregătire interculturală, participanții vor dobândi cunoștințe despre istoria, tradiția, obiceiurile, cutumele gazdei dar și elemente despre sistemul educațional special, relația comunitate-familie-școală, necesare în îmbunătățirea și dezvoltarea acestor elemente în spațiul educațional românesc, dar și în abordarea anumitor problematici ce apar inerent în munca didactică.
   Cunoștințele lingvistice vor facilita dobîndirea de viitoare informații, comunicarea cu alți specialiști din alte țări, schimbul de exemple de bune practici, metode, resurse.
blogul proiectului este http://fcdp2012.blogspot.com