Simt și zâmbesc ca voi

Despre proiect

Școala Specială Gimnazială Pașcani în parteneriat cu Fundația Vatra Pașcanilor a lansat proiectul „Simt și zâmbesc ca voi”, cofinanțat prin Programul MOL pentru Sănătatea Copiilor (ediţia 2012) derulat  de Fundaţia pentru Comunitate şi MOL România.

Perioada de implementare: 1 ianuarie – 31 august 2013. Scopul proiectului a vizat recuperarea, dezvoltarea personală și integrarea socială a copiilor cu deficiențe severe și asociate (autism, sindrom DOWN, ADHD, etc.), a copiilor cu deficiențe mintale moderate și ușoare de la Școala Gimnazială Specială Pașcani prin abordarea de noi tehnici terapeutice moderne (Hipoterapia și Stimulare Senzorială). În cadrul proiectului în luna martie 2013 a fost inaugurat un cabinet modern de Terapie multisenzorială, serviciile terapeutice fiind oferite de specialiști ai școlii, perfecționați în această nouă metodă terapeutică. De asemenea trei profesori terapeuți au urmat un stagiu de pregătire practică în Hipoterapie la partenerul din proiect Hip Tep Aiud.

Grupul ţintă este format din elevi cu deficiențe mintale de la Școala Specială Pașcani (145 elevi) care au domiciliul în Pașcani și comunele limitrofe, care prezintă multiple afecţiuni la nivelul dezvoltării fizice şi intelectule, cu vârste cuprinse între 6 şi 18 ani.

Valoarea totală a proiectului este de 30620 lei, din care 20000 lei finanţare prin Programul MOL pentru Sănătatea Copiilor (ediţia 2012) al Fundaţiei pentru Comunitate şi MOL România.

Fundaţia „Vatra Paşcanilor” în parteneriat cu Școala Specială Pașcani și Asociația HIP-TEP Aiud a pregătit în domeniile hipoterapiei și terapiei senzoriale câte 3 specialiști de la Școala Specială Pașcani. 3 profesori au mers la Asociația HIP-TEP Aiud care oferă servicii de hipoterapie pentru a participa la o conferință organizată de partener și au facut un stagiu practic de 1 săptămână. În planul de dezvoltare instituțională a Școlii Speciale Pașcani se va urmări dezvoltarea serviciului de hipoterapie urmând ca în următorii 2 ani să se amenajeze o bază specială pentru această terapie.

Alți 2 profesori au fost specializați în domeniul stimulării senzoriale participând la un curs de formare acreditat de Colegiul Psihologilor din România . De asemenea, am amenajat, cu sprijinul finanţatorului la nivelul Şcolii Speciale Paşcani un cabinet de stimulare senzorială, unde pe baza programelor terapeutice de integrare senzorială elaborate de cei doi specialiști, toți elevii școlii vor beneficia de terapii moderne care vor duce la rezultate foarte bune în recuperarea lor, la dezvoltare armonioasă a personalității, la dezvoltarea atașamentului și la crearea stării de siguranță și încredere în sine. Camera de stimulare senzorială este un spațiu controlat, securizant și familiar, in care se prezintă o serie de stimuli vizuali, auditivi, olfactivi și tactili în care copilul trăiește o experiență de învățare care se încadrează în limitele zonei proximei dezvoltări ale fiecărui caz în parte.

A fost  achiziţionata aparatura necesară amenajării camerei de stimulare senzorială (retroproiector special pentru astfel de camere cu accesoriile necesare, saltea cu apă, alte echipamente pentru stimulare vizuală, jocuri pentru dezvoltarea tactilă și a psihomotricității, etc.), iar şcoala a pus la dispoziţie cu titlu gratuit spaţiul, va suporta costurile legate de utilităţile aferente, costurile legate de achiziționarea altor echipamente pentru camera senzorială (piscină cu bile, elemente de dezvoltare a psihomotricității, stație audio etc.).  Un grup de 5 elevi însoțiți de specialiști au mers în luna mai la Asociația HIP-TEP pentru a beneficia de un program de hipoterapie, conform acordului de parteneriat. Prin activităţile de stimulare multisenzorială și hipoterapie se vor urmări dezvoltarea personală, recuperarea unor deficiențe, dezvoltarea armonioasă a personalității facilitând astfel formarea autonomiei personale şi integrarea şcolară şi socială.

             

Rezultate

–       Perfecționarea unui număr de 3 cadre didactice în domeniul terapiei de integrare senzorială prin participarea la un curs acreditat de Colegiul Psihologilor din România

–       Perfecționarea unui număr de 2 cadre didactice în domeniul hipoterapiei prin participarea la o conferință și parcurgerea unui stagiu de perfecționare practică de o săptămână la Asociația HIP-TEP Aiud

–       înființarea și dotarea unui cabinet de stimulare senzorială la Școala Specială Pașcani

–       elaborarea unui număr de 145 de programe terapeutice de integrare senzorială pentru copii cu deficiențe mintale

–       145 de elevi cu deficiență mintală de la Școala Specială Pașcani cuprinși în terapii de stimulare senzorială

–       5 elevi cu deficiență vor beneficia de servicii de hipoterapie furnizate de către Asociația HIP-TEP Aiud (4 zile)

–       Promovarea proiectului, a rezultatelor proiectului și a finanțatorului prin organizarea a unui număr de 3 evenimente media (lansare/închidere proiect, conferințe de presă, inaugurarea camerei de stimulare senzorială etc.)

–       Promovarea proiectului, a rezultatelor proiectului și a finanțatorului prin conceperea, editarea, multiplicarea și distribuirea unui număr de 50 de pliante ale proiectului și 10 afișe A3

 

pliant

afis