Erasmus+ RD-EU

 Erasmus+ 2014-1-RO01-K101-001402 „Realizarea dimensiunii europene a școlii prin integrarea de modele europene în școlarizarea copilului cu dizabilități” finanțat de Uniunea Europeană prin ANPCDEFP

 

Mai multe informații găsiți pe BLOGUL PROIECTULUI  http://rd-eu.blogspot.ro/

Școala Gimnazială Specială Pașcani va derula așa cum v-am obișnuit în ultimii ani, un proiect de mobilitate Erasmus +  Realizarea dimensiunii europene a școlii prin integrarea de modele europene în școlarizarea copilului cu dizabilităţi în perioada iulie 2014 – iulie 2016

Proiectul se adresează cadrelor didactice care lucrează cu copii cu cerințe educaționale speciale, în vederea dezvoltării lor profesionale. Prin acest proiect ne dorim ca specialiști în psihopedagogie specială, kinetoterapie, psihologie, logopedie, din școala noastră să se perfecționeze în tehnici specifice specialității folosite de parteneri europeni.
Programul european de mobilități propus de școală cuprinde organizarea a trei fluxuri în țări europene (Finlanda, Italia, Spania) în urma cărora vor fi realizate un număr de 24 de mobilități.
În Finlanda un număr de 9 specialiști vor studia sistemul de învățământ finlandez cu particularitățile sale pentru învățământul special și special integrat, intervenția timpurie la copilul cu dizabilități, structura instituțiilor școlare și a claselor de elevi, modul de structurare a curriculumul pe categorii de elevi și pe nivel de clasă precum și observarea mijloacelor de învățământ folosite de specialiști pe perioada mobilității.
În Italia un număr de 7 specialiști vor acumula informații referitoare la sistemul italian de incluziune a copiilor cu dizabilități în școlile publice, metodele și mijloacele  de învățământ folosite de specialiști pe perioada mobilității în lucrul cu copii cu dizabilități.
În Spania un număr de 8 specialiști vor avea ca obiective: metode de reducere a nivelului de stres și dezvoltarea de abilități de management emoțional, crearea de strategii pentru eliminarea comportamentelor violente și agresive din școală, creșterea abilităților de inter relaționare din mediul școlar, dezvoltarea abilităților de identificare a gândirilor și atitudinilor negative și transformarea lor în unele pozitive, formarea de abilități de analiză a comportamentelor agresive, abilități de gestionare a anxietății elevilor, tehnici de intervenție pentru prevenirea abandonului școlar timpuriu.

Selecția cadrelor didactice pentru mobilități în cadrul proiectului Erasmus+ 2014-1-RO01-K101-001402 „Realizarea dimensiunii europene a școlii prin integrarea de modele europene în școlarizarea copilului cu dizabilități” finanțat de Uniunea Europeană prin ANPCDEFP se va realiza în baza unui concurs de dosare și un interviu după programul:

Dosarele pot fi depuse la secretariatul școlii până pe data de 20.09.2014, interviul va avea loc luni 22.09.2014 începând cu ora 9 după un program ce va fi afișat. Rezultatele vor fi comunicate în data de 23.09.2014.

Dosarul trebuie să conțină:

1. Cerere de înscriere în care se va menționa cursul la care se dorește participarea – tip
2. CV format european
3. Fișă de înscriere – tip
4. Diploma de studii
5. Copie după buletin sau carte de identitate
6. Copie Certificat de naștere în cazul schimbării numelui
7. Declarație pe proprie răspundere că nu este cuprins într-o altă formă de profesionalizare
8. Adeverință de salariat din care să rezulte catedra/postul pe care este angajat, vechimea în muncă și în unitate, tipul contractului de muncă (angajare pe perioadă determinată/nedeterminată)
9. Raportul de activitate din ultimul an școlar.

 Date suplimentare la Președinte Comisie de selecție director Gabriela Nedelcu 0722231252  

Mai multe informații găsiți pe BLOGUL PROIECTULUI  http://rd-eu.blogspot.ro/