Oferta Scolii

   Oferta educaţioanală şi terapeutică a Școlii Gimnaziale Speciale Pașcani se adresează în principal elevilor cu deficienţe mintale ușoare, moderate, severe și asociate. În ultimul timp a crescut mult în şcoală numărul copiilor cu alte tipuri de diagnostice, cum ar fi: autismul, Sindromul Longdon-Down, sindromul Apert şi deficienţe asociate. Pentru aceşti copii există programe speciale de monitorizare şi atingere a progresului. Oferta educaţională este individualizată şi adaptată nivelului de dezvoltare a fiecărui elev, a necesităţilor acestuia, dar şi predicţiilor asupra dezvoltării (ţinând cont de diagnosticul medical, psihologic, etc.)
Prin toate activitaţile instructiv-educative şi terapeutice oferite de şcoală se urmăreşte stimularea dezvoltării, compensarea nedezvoltării unor arii, dar cel mai important aspect este dobândirea unei anumite autonomii şi independenţe în viaţa şcolară şi socială.

   Asistența socială și educațională a copilului cu CES este asigurată de 13 profesori de psihopedagogie specială, 10 profesori educatori, 4 profesori logopezi, un consilier școlar/ psiholog, un profesor kinetoterapeut, profesori de alte specialități, asistent social care îşi desfăşoară activitatea alături de copii în săli de clasă moderne, cabinete de terapia tulburărilor de limbaj (logopedie), cabinete IT, sală de sport, sală de joacă pentru copii, atelier școală etc.

Statutul elevilor poate fi:

 • Intern săptămânal sau semestrial –  atunci când acesta provine din alte localități decât Pașcani, asigurându-li-se cazare, masă, rechizite și haine în centre specialzate din Pașcani. La final de săptămână și în vacanță aceștia se întorc în familiile de proveniență;
 • Centrul de zi –  oferă copiilor transport de la domiciliu la școală și masa de prânz;
 • Extern – când beneficiază doar de servicii educaționale  și psihopedagogice.

Activităţile pe care cadrele didactice şi terapeuţii le efectuează sunt:

» Activităţi didactice
» Terapie educaţională complexă şi integrată

» Logopedie

» Educaţie fizică şi jocuri adaptate
» Kinetoterapie
» Ergoterapie

» Activităţi extraşcolare
» Relaţia şcolii cu părinţii

 

Şcoala Specială Paşcani îşi desfăşoară activitatea într-un spaţiu modern, renovat şi dotat corespunzător. În anul acest an școlar dispunem de:

 • 13 săli de clasă
 • 1 cabinet psihologic
 • 2 cabinete pentru TAS
 • 1 sală de sport
 • 1 cabinet de kinetoterapie
 • 1 cabinet de asistenţă socială
 • atelier şcoală
 • 2 cabinete cu rețea de calculatoare
 • sală AEL
 • cabinet metodic
 • sală de joacă şi relaxare
 • sală de festivităţi
 • bibliotecă