Activităti didactice

 Program instructiv-educativ și recuperator

Școala noastră are 16 clase din care 8 pentru ciclul O – IV și 8 pentru V -VIII. Clasele pentru deficiență mintală ușoară și moderată au între 8 și 14 elevi, pentru deficiențe asociate între 6 și 8 elevi, iar pentru deficiență mintală severă sunt între 4 și 8 elevi . Programul instructiv educativ se desfășoară după un plan de învățământ și o programă adaptată gradului și tipului de deficiență. Dimineața copiii participă la programul de formare și dezvoltare de competențe iar după-amiază urmează un program de terapii specifice și recuperatorii.