Cabinete de Terapii si Activităti Specifice

   

Cabinetul de terapii şi activităţi specifice asigură:

a.      terapia tulburărilor de limbaj prin care se urmăreşte: corectarea tulburărilor de pronunţie, de ritm şi fluenţă a vorbirii, de voce, tulburărilor limbajului citit– scris, polimorfe şi de dezvoltare a limbajului; formarea şi dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajelor; dezvoltarea vocabularului activ şi pasiv; dezvoltarea limbajului impresiv şi expresiv; corectarea discalculiei.

 b.      terapie psihomotrică care vizează: dezvoltarea psihomotricităţii generale; formare şi exersarea structurilor perceptiv-motrice (culoare, mărime, formă, spaţio-temporale, schemă corporală).

                 Cabinetul dispune de o dotare corespunzătoare, beneficiind atât de materiale specifice metodele şi tehnicile terapeutice clasice (jetoane, cărţi, jucării, jocuri, planşe), cât şi de cele specifice metodelor moderne (computer cu softuri educaţionale, diapozitive adaptate, CD-uri cu poveşti). Aceste cabinete au mare utilitate deoarece deficiențele mintale se asociază frecvent cu tulburările de limbaj. Școala noastră oferă astfel de servicii în două cabinete unde își desfășoară activitatea patru specialiști.