Proiecte

 

Parteneriat Leonardo da Vinci Vocational Education of Teachers Working With Handicapped Children

Proiectul implică un schimb de experienţă cu profesori, specialişti din: Turcia, Olanda, Polonia, Italia şi Bulgaria, prin intermediul vizitelor, a seminariilor, a workshopurilor.

 

”Un calculator pentru fiecare’‘ finanțat de  Ateliere fără frontiere în cadrul proiectului  ASSOCLIC

Sprijinirea sistemului educațional special prin portal educațional dedicat finanțat prin Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” “Investiţii pentru viitorul dumneavoastră” Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare regională implementat de Siveco România

 

„Alături de mine, împreună cu mine!” Proiect implementat cu sprijinul Fundaţiei Centrul Educaţia 2000+, în cadrul proiectului Parteneriat pentru educaţie! Granturi pentru şcoli în dificultate! finanţat de Fundaţia Soros România prin programul Fondul de Urgenţă”.

 

„Bucătarii Speciali” proiect finanțat de fundația SOROS din „Fondul de Urgență” în parteneriat cu Fundația „Vatra Pașcanilor”.

Amenajarea unui Laborator de bucătărie și profesionalizarea tinerilor cu nevoi speciale.

 

„Artiştii Speciali” Proiect implementat în parteneriat cu Fundaţia „Vatra Paşcanilor” finanţat de Fundaţia pentru Comunitate şi MOL România.

Dezvoltarea personală şi stimularea auoexprimării creative a copiilor cu deficiențe severe şi asociate (autism, sindrom DOWN), a copiilor cu deficienţe mintale uşoare şi moderate de la Școala Specială Paşcani prin înfiinţarea şi dotarea unui cabinet de artterapie, prin organizarea unui cerc de arterapie prin olărit şi modelaj, în vederea facilitării integrării şcolare, profesionale şi sociale a acestora şi a promovării principiilor nondiscriminării şi acceptării.

Școala Specială Pașcani va derula în perioada aprilie/octombrie 2012 proiectul Leonardo DaVinci „Formare de noi competențe și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice care lucrează cu copiii cu dizabilități” în parteneriat cu Zespol Placowek Edukacyjnych din Olsztyn.

„Simt și zâmbesc ca voi proiect în parteneriat cu Fundația „Vatra Pașcanilor” și Hip Tep Aiud pentru recuperarea, dezvoltarea personală și integrarea socială a copiilor cu deficiențe severe și asociate (autism, sindrom DOWN, ADHD, etc.), a copiilor cu deficiențe mintale moderate și ușoare de la Școala Gimnazială Specială Pașcani prin abordarea de noi tehnici terapeutice moderne (Hipoterapia și Stimulare Senzorială).