SNAC

STRATEGIA NAŢIONALĂ DE ACŢIUNE COMUNITARĂ

Acţiunea Comunitară este o activitate voluntară care se desfăşoară cu regularitate şi este certificată în programa şcolară a Liceelor.

Acţiunea Comunitară implică stabilirea unei legături între Licee, pe de o parte, şi Şcoli Speciale, Centre de Plasament şi Instituţii, Locuinţe Sociale şi Centre de Zi şi Spitale – pe de altă parte.

SNAC este un program coerent şi coordonat de activităţi desfăşurate cu regularitate şi care antrenează voluntari şi copii cu nevoi speciale, aflaţi în situaţii de risc, în dificultate sau în pericol.

Acest program se derulează permanent, pe durata anului şcolar
Grupuri de liceeni vor vizita unitatea parteneră: şcoala specială, centrul de plasament etc. de două sau trei ori pe săptămână pentru un program de activităţi
Acţiunea Comunitară este un program flexibil care permite şcolilor implicate să-şi găsească momentul (dimineţile, după-amiezile, sau în weekend) care le corespunde cel mai bine pentru derularea programului de activităţi curente
Fiecare şcoală implicată îşi nominalizează coordonatorul Acţiunii Comunitare
Coordonatorul din liceu îşi recrutează (aproximativ 50) elevi voluntari
Coordonatorul din liceu şi cel din şcoala specială, centru de plasament etc. stabilesc împreună un Plan de Acţiune (ex. să organizeze activităţile care urmează să aibă loc, în ce zi/zile, în fiecare săptămână)
Activităţile pot avea loc atât în şcoala specială/centru de plasament, etc., cât şi în liceu.

  • Evenimente speciale
  • Evenimente special integrate (care sunt pregătite în cadrul programelor curente ale Acţiunii Comunitare) vor fi organizate atât pe plan local cât şi naţional
  • Expoziţii de pictură
  • Spectacole de teatru sau de Muzică şi dans
  • Evenimente sportive

Sprijin

  • O Conferinţă Naţională şi Conferinţe Regionale au loc înainte de lansarea SNAC pentru explicarea principiilor SNAC şi a modului de funcţionare
  • Se acordă sprijin la recrutarea voluntarilor, a organizării vizitelor preliminare (atunci când voluntarii de la liceu şi copiii de la şcoala specială, centrul de plasament etc. se întâlnesc pentru prima dată) şi pentrru activităţi curente privind Acţiunea Comunitară
  • Documentaţia completă şi expertiza necesară sunt disponibile pentru sprijinul, ghidarea şi îndrumarea directorilor şi a coordonatorilor la fiecare etapă SNAC