LDV

 Şcoala Specială Paşcani, beneficiază  pentru anul 2010-2012 de un proiect de Parteneriat Leonardo da Vinci cu  titlul:

EDUCAŢIA VOCAŢIONALĂ A PROFESORILOR CARE LUCREAZĂ CU COPII CU DIZABILITĂŢI

(Vocational  Education of Teachers Working With Handicapped Children)

site-ul proiectului: http://www.vetwhic.eu./

Proiectul implică un schimb de experienţă cu profesori, specialişti din: Turcia, Olanda, Polonia, Italia şi Bulgaria, prin intermediul vizitelor,
a seminarilor, a workshopurilor, realizate în ţările partenere (6-12 întâlniri între profesori în ţările partenere).

SCOPUL PROIECTULUI:
restructurarea  formării profesionale a cadrelor didactice care lucrează cu copii cu dizabilităţi, cu vârste cuprinse între 3 – 18ani şi de a îmbunătăţi calitatea educaţiei pentru copiii cu dizabilităţi

Coordonatorul proiectului:

• ALTINDAG GUIDANCE AND RESEARCH CENTER (Turcia)

PARTENERII NOȘTRI:

•Istituto Comprensivo 21 Madonna di Campagna  – VERONA (Italia)

•Casa Corpului Didactic Iaşi (România)

•Knowledge Association Lovech (Bulgaria)
•Gazi Universitesi (Turcia)
•Zespol Placowek Edukacyjnych (Polonia)
•Landelijke Vereniging Cluster 3 Scholen (Olanda)
ROLUL ȘCOLII SPECIALE PAȘCANI

Ca partener în cadrul proiectului,  Şcoala Specială Paşcani va trebui să îndeplinească următoarele sarcini:

1.Organizarea de întâlniri cu partenerii în România.
2.Să participe la întâlnirile realizate în ţările partenere.
3.Să identifice grupul ţintă şi formatorii de grup.
4.Să ofere materiale partenerilor care vor crea un website.
5.Să publice studii / rapoarte / cărți / materiale didactice, rezultate din
activităţile de proiect.
6.Să realizeze diseminarea rezultatelor în comunitatea locală.
ACTIVITĂȚI  PROPUSE ÎN PARTENERIAT:

În cadrul întâlnirilor programate în proiect, partenerii vor trebui să atingă următoarele puncte:

 • să împărtăşească cunoştinţele şi experienţa pe care o au în educaţia specială ţărilor partenere, în concordanţă cu similitudinile şi diferenţele
  între aplicanţi
 • să găsească soluţii împreună pentru problemele experimentate cu formareacadrelor didactice din Învăţămîntul Special
 • să analizeze noi tehnici şi practici, să experimenteze şi să dezvolteconţinuturi educaţionale şi metode comune pentru formarea cadrelor didactice din invăţământul special
 • să împărtăşească cunoştinţe şi deprinderi altor profesori din sistemul public de educaţie primară şi secundară
 • să joace un rol activ în educaţia specială şi în informarea aplicanţilor pentru a consilia profesorii şi elevii cu nevoi speciale
 • să evalueze aplicaţiile din Educaţia Specială din ţarile partenere
 • să compare formarea profesorilor din ţarile partenere
 • să transfere cunoştinţe şi experienţe privind formarea cadrelor didactice

BUGETUL PROIECTULUI:

 • Bugetul aprobat al proiectului este de 14000 Euro din care în această fază am primit conform ghidului de finanţare 80% din sumă, restul fiind
  viraţi dupa trimiterea raportului de evaluare final.
 • Bugetul este sub formă de sumă forfetară şi va fi cheltuit în cea  mai mare parte pe mobilităţi (transport, diurnă, cheltuieli de cazare) iar diferenţa pe materiale şi consumabile necesare desfăşurării proiectului.

Articol ANPCDEFP