Scoala parintilor

Din realizările proiectului „Alături de mine împreună cu mine” finanţat prin Fundaţia Centrul Educaţia 2000+, în cadrul proiectului Parteneriat pentru educaţie! Granturi pentru şcoli în dificultate! finanţat de Fundaţia Soros România prin programul Fondul de Urgenţă”

În prima luna de proiect s-au elaborat și tipărit materialele de diseminare și promovare a proiectului: pliante, afişe de promovare a proiectului, mape, pixuri inscripţionate şi ecusoane pentru participanţii la activităţile proiectului şi reprezentanţii mass-media, comunitate. Acestea au fost distribuite beneficiarilor direcți și indirecți, cadrelor didactice, invitaților diverselor instituții care au participat la activități, mass-media.  Pliante ale proiectului, ghidurile elaborate, precum și mapele au fost distribuite de elevi la Iași când au participat la excursia din proiect. Afișele proiectului au fost postate în locuri vizibile.

 – S-a elaborat și tipărit cu ISBN la Tipografia Stef  Ghid de bune practici în educarea copiilor cu cerințe educative speciale ghid 2000+

– S-a elaborat și aplicat un chestionar de evaluare iniţială a nevoilor beneficiarilor care a fost ulterior interpretat.

– S-a elaborat o invitație de participare la activitățile proiectului adresată părinților elevilor din grupul țintă, care a fost multiplicată și distribuită acestora.

– S-au achiziționat următoarele echipamente: aparat foto și cameră video pe care le folosim permanent la activitățile proiectului. Imaginile surprinse și filmările realizate vor constitui baza activității de realizare a revistei și filmului proiectului.

– S-au achiziționat o parte din materialele consumabile și birotica necesară derulării proiectului, precum și materialele didactice necesare derulării activităților pe ateliere.

– La nivelul școlii s-a amenajat un punct de informare cu privire la proiect și activitățile derulate care este în permanență actualizat.

– În sala de festivități a școlii s-a amenajat o miniexpoziție cu lucrările realizate de către elevii din grupul țintă și părinții acestora.

DRUMUL PROIECTULUI

Prima întâlnire a avut loc în data de 03.05.2011 și a fost lansarea proiectului cu tema: Prezentarea proiectului şi evaluarea nevoilor beneficiarilor. La această
întâlnire au participat un număr de 40 de părinți și copii acestora, precum și reprezentanți ai ONG-rilor, șefii Centrelor de Plasament, mass-media, cadre didactice, voluntarul psiholog de la Asociația ”Salut prieteni”.

În data de 31.05.2011 s-a derulat a doua întâlnire din cadrul ”Școlii familiei” cu tema ”Ce ne oferă viitorul” la care au participat un număr de 38 de părinți și copiii acestora. Au fost prezentate ofertele de profesionalizare posibile pentru elevii cu CES, s-au derulat activități specifice de orientare școlară și profesională.

În luna iunie s-a desfășurat a treia întâlnire cu părinții și copii cu tema: A fi părintele unui copil cu nevoi speciale . La aceastăîntâlnire au participat un număr de 35 de părinți și copii acestora, precum și, voluntarul psiholog de la Asociația ”Salut prieteni”. S-au realizat prezentări PPT cu temele: Drepturile copilului meu, Ce înseamnă să fii părintele unui copil cu autism, sindrom Down, ADHD, sfaturi practice pentru părinți.

A patra întâlnire cu părinţii şi copii a avut ca temă: Anturajul  şi tentaţiile, Să nu-i lăsăm să alunece pe o pantă greșită! am discutat despre tipurile de violenţă si efectele ei asupra copilului împreună cu părinţii şi copii lor.

A cincea întâlnire cu părinţii şi copii a avut ca temă: Timpul liber – oportunitate de a fi lângă copilul tău, ne-a interesat să vedem ce activităţi desfăşoară părintele cu copilul său în timpul liber, cum se joacă, cum se ajut la treburile gospodăreşti.

Cele patru ateliere de lucru desfăşurate în cadrul proiectului:

Primul atelier cu tema : ”Suntem creativi împreună”

În echipe copiii și părinții au realizat desene, colaje, afișe, părinții și-au desenat propriul copil, iar copilul și-a desenat familia. Fiecare a fost rugat să-și prezinte desenul, iar cu ajutorul psihologului au identificat disfuncționalitățile din cadrul familiei după cum rezultă și din desen.

Al doilea atelier de lucru a avut ca temă: „Activități de loisir”

Părinții s-au jucat împreună cu copii lor, au construit folosind piese lego diverse obiecte/ machete. Au vizionat împreună filmul ”Amintiri din copilărie” și
filmul de animație ”Brother bear”.

Al treilea atelier de lucru cu părinții și copiii în cadrul activității nr. 3, ”Eu și copilul meu” cu tema ”Ne pregătim pentru școală! Facem temele împreună!”

Copiii, ajutaţi de părinţi, sub îndrumarea specialiştilor au pregătit temele pentru şcoală. Programul a cuprins: Vizionarea filmului  „Anturajul și tentațiile”, Jocul cuvintelor, realizarea unei compuneri „Ce am făcut în vacanță?” prin jocul ”Foaia cu autograf”, prezentarea compunerilor realizate.

În data de 30.09.2011 s-a desfășurat al patrulea atelier de lucru cu părinții și copiii în cadrul activității nr. 3, ”Eu și copilul meu” cu tema ”Vizite la
întreprinderi-care este viitorul copilului meu!”.

În partea a doua, copiii împreună cu părinţii și cadrele didactice au vizitat patru întreprinderi cu următoarele profile de activitate: confecții textile, tâmplărie, lăcătușărie mecanică, service auto.

În data de 27.07.2011 am organizat o excursie la Iași la care au participat elevii din grupul țintă, precum și  părinţilor acestora, dar și 5 cadre didactice implicate  în proiect. S-a urmărit dezvoltarea relațiilor între părinți și copii,  exersarea bunelor maniere și a normelor de conduită socială. Am vizitat Grădina Botanică, Parcul Copou și Parcul Expoziției, Casa memorială Mihail Sadoveanu, Bojdeuca din Țicău, am servit masa de prânz la restaurantul Vînătorul din Parcul Expoziției.