Assoclic

Școala Specială Pașcani în parteneriat cu Asociația Ateliere Fără Frontiere a realizat două proeicte primul cu titlul ”Un calculator pentru fiecare” scopul acestui proiect este înfiinţarea unui cabinet de informatică.

Calculatoarele se vor putea conecta la internet, accesa lecţii online,se vor dezvolta deprinderi şi abilităţi de bază în ceea ce priveşte utilizarea resurselor şi facilităţilor oferite de internet de către elevii cu cerinţe educaţionale speciale.

Al doilea proiect cu titlul „Vreau și eu în lumea voastră” constă în echiparea cu echipamente IT a celor 5 clase de elevi cu dizabilitate severă (autism, sindrom Down). Prin folosirea acestora se încearcă îmbunătățirea capacității de comunicare, formarea de noi cunoștințe și deprinderi, ceea ce va determina creșterea gradului de integrare școlară și socială a acestora și formarea autonomiei personale.

Activitățiile propuse:

1. dotarea  şi amenajarea cabinetului cu un număr de 15 calculatoare şi software aferente.

2. elaborarea de programe pentru disciplinele opţionale cu tema utilizarea PC-ului pe nivel de clasă şi nivel de deficienţă.

3. achizitionarea de software educaţional adaptat.

4. predarea opţionalului ”Prietenul meu calculatorul”.

5. utilizarea calculatoarelor în activităţi de recuperare şi terapie a deficienţei.

6. dotarea și amenajarea sălilor de clasă cu  echipamente IT

7. instruirea copiilor cu deficiență în vederea utilizării calculatorului

8. folosirea softurilor educaționale în activitățile de predare/învățare

9. folosirea echipamentelor în activitățile de terapie și recuperare

10. diseminarea proiectului și a rezultatelor acestora