Artistii Speciali

   Prin proiectul ”Artiștii speciali” am înființat la nivelului Școlii Speciale Pașcani un cabinet de artterapie prin tehnica olăritului și modelajului. Scopul proiectului a fost dezvoltarea personală și stimularea auto-exprimării creative a copiilor cu deficiență mintală (ușoară, moderată, severă și alte deficiențe asociate) de la Școala Specială Pașcani, precum și facilitarea integrării școlare, profesionale și sociale. Proiectul a avut un impact deosebit asupra copiilor, cabinetul de artterapie devenind un punct de mare atracție pentru ei. Deși la început deprinderea tehnicii olăritului a părut a fi ceva greu pentru unii elevi, treptat această activitate și-a atins scopul terapeutic, fiind interesați nu de calitatea lucrărilor, ci de efectul pe care aceste tipuri de activități le au asupra elevilor. Activitățile au fost derulate în cadrul Cercului de artterapie, după o programă elaborată de specialiștii școlii și avizată de către Inspectoratul Școlar Județean Iași, dar și sub forma unor terapii individuale și de grup.

Prin înființarea și dotarea acestui cabinet de artterapie prin modelaj şi olărit, 133 de copiii cu deficiențe severe (autism, sindrom Down), dar și cei cu alte deficiențe mintale au avut posibilitatea de dezvoltare personală și de auto-exprimare, facilitând astfel formarea autonomiei personale și integrarea școlară și socială. Prin organizarea de 5 expoziții cu lucrările elevilor, am valorificat potențialul individual al acestora, contribuind astfel la promovarea imaginii pozitive a copilului cu deficiențe și la promovarea principiilor de non-discriminare și acceptare.

Rezultatele obținute:

Am realizat următoarele:

–       Amenajarea spațiului în care s-a  înființat cabinetul. În spațiul pus la dispoziție de școală (cu titlu gratuit), conform acordului de parteneriat, reprezentanții școlii au efectuat din bugetul propriu lucrări de văruire, vopsire, reconfigurare rețea electrică și au pus la dispoziție mobilierul. Menționăm că Școala Specială Pașcani a suporta în totalitate costurile aferente legate de implementarea proiectului (utilități, consumabile, materia primă necesară derulării activităților din cabinetul de artterapie, materialele de promovare a proiectului.

–       Achiziționarea de echipamente pentru atelier. Conform proiectului am achiziționat un cuptor pentru ceramică, 2 roți de olărit, 1 aerograf, 1 strung pentru decor, 1 presă pentru lut, diverse unelte pentru modelare. În cazul dotării atelierului de artterapie, am folosit și respectat procedurile legale privind achiziţiile publice (cere de ofertă) și am ales oferta cu cel mai mic preț. (anexăm cele 3 oferte).De asemenea am achiziționat matrițe pentru modelaj. Școala Specială Pașcani a achiziționat din fonduri proprii lut, culori, glazuri, ipsos, etc.

–       Elaborarea programei pentru cercul de artterapie. Specialiștii școlii au elaborat o programă școlară pentru cercul ”Artiștii speciali” care a fost avizată de către ISJ Iași.

–       Cei 133 de elevi ai școlii au fost cuprinși în activități de artterapie din cadrul cabinetului. Deși inițial numărul beneficiarilor a fost de 130 de elevi, pe parcursul anului școlar au mai venit 3 elevi. Activitățile desfășurate de aceștia au fost adaptate la nivelul de vârstă și la tipul deficienței, fiind de real folos în procesul de terapie al elevilor, precum și pentru dezvoltarea autonomiei personale, a integrării sociale și a autodezvoltării.

–       Organizarea unui număr de 5 expoziții cu obiectele confecționate de către aceștia în cadrul atelierului de artterapie.

Prima expoziție a fost organizată în școală în luna mai cu ocazia desfășurării Cercului pedagogic al profesorilor psihopedagogi și a profesorilor logopezi din județul Iași unde au participat un număr de 30 persoane. Cabinetul de artterapie a fost prezentat ca un model de bună practică și ca o metodă alternativă și eficientă de recuperare a elevilor cu cerințe educative speciale.

A doua expoziție am organizat-o la Casa Corpului Didactic Iași în perioada 30.05.2012-01.06.2012 în cadrul ”Zilelor Spiru Haret” și ”Atelierul proiectelor vii”, unde în cadrul unui workshop a fost prezentat proiectul și rezultatele acestuia. Adcest eveniment organizat de CCD Iași a fost unul de amploare, la care au participat peste 100 de elevi și cadre didactice din județul Iași.

A treia expoziție a fost organizată în perioada 13.06.2012-19.06.2012 la Casa de Cultura ”M. Sadoveanu Pașcani (în anexele cu aparițiile mass-media din acea perioadă, în interviul dat postului TV Actualitate de doamna director a Casei de Cultură în fundal se poate vedea expoziția).

În perioada 20-22 iunie am organizat a IV-a expoziție în cadrul școlii care a fost gazda unui simpozion național organizat în parteneriat cu ISJ Iași, simpozion intitulat organizează Sistemul educațional Special și Special Integrat în context european”.  Parteneri și colaboratori au fost următoarele instituții: Universitatea ”A.I. Cuza” Iași, Casa Corpului Didactic Iași, C.J.R.A.E. Iași și Fundația Ancora Salvării. În partea a doua a simpozionului, la atelierul de lucru intitulat Metode și tehnici utilizate în lucru cu elevii cu CES în România și alte state europene am diseminat acest proiect și rezultatele acestuia. La acest simpozion au participat un număr de 64 de specialiști din domeniu.

–       Promovarea proiectului, a rezultatelor proiectului și a finanțatorului s-a făcut pe tot parcursul celor 6 luni prin:

  • organizarea a unui număr de 5 evenimente media (lansare/închidere proiect, conferințe de presă, organizare expoziții etc.). Proiectul a fost foarte bine mediatizat în mass-media locală, județeană și națională. De asemenea, am utilizat pentru promovare și diseminare site-ul școlii www.scoalaspecialapascani.ro și pagina de facebook a școlii.
  • conceperea, editarea, multiplicarea și distribuirea unui număr de 50 de pliante ale proiectului și 10 afișe
  • diseminarea proiectului și a rezultatelor sale cu ocazia diferitelor evenimente din școală și județ (Consilii Profesorale, Cercuri Pedagogice, Comisii Metodice, seminarii, conferințe, mobilități ale cadrelor didactice și elevilor în țări europene partenere ale școlii în alte proiecte, etc.)

O abatere de la proiectul inițial a fost perioada de implementare a proiectului care s-a decalat cu o luna deoarece finanțare a fost livrată la mijlocul lunii decembrie și ținând cont de faptul că elevii intrau în vacanță am solicitat în scris (prin email) finanțatorului aprobarea ca data de start a proiectului să fie 01.01.2012.

De asemenea, la partea financiară, în cadrul capitolului dotări/echipamente s-au înregistrat unele mici diferențe de prețuri decât cele estimate, dar per total capitol ne-am încadrat în suma alocată (de exemplu: cuptorul cu accesoriile necesare a fost achiziționat cu suma de 6024 lei, iar în cererea de finanțare am estimat achiziționarea lui la suma de 6000 lei.)

b) Impactul a fost unul puternic, astfel încât am beneficiat de suport tehnic privind olăritul din partea unor voluntari precum și din partea unor meșteri populari din zonă. (Asociația meșterilor Populari din Moldova). De asemenea, elevi de la școlile obișnuite din Pașcani au venit și au desfășurat activități comune cu elevii noștri.

c) Mediatizarea proiectului a fost foarte bună și a cuprins toate canalele de comunicare media: ziare, TV, facebook. Site-ul școlii.