Concurs de tenis de masă

Cupa Primăverii” ediția a VIII a

19 aprilie 2016

trofee editia a VI-a

 

[embeddoc url=”http://www.scoalaspecialapascani.ro/wp-content/uploads/2016/04/invitatie_cupa_primaverii072.pdf” download=”all”]

[embeddoc url=”http://www.scoalaspecialapascani.ro/wp-content/uploads/2016/04/fisa_inscriere_tenis.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

 

Concursul Cupa Primăverii la tenis de masă, aflat la ediția a VIII-a ediție are ca obiectiv principal întrunirea copiilor din sistemul de învățământ special alături de copii din școlile de masă în vederea creării de relații și atitudini pozitive. Competiția se desfășoară pe categorii de vârstă (primar, gimnazial), probele simplu și dublu (băieți, fete). Fiecare școală înscrie în concurs o echipă formată din elevi din clasele I-VIII și gimnaziu, fete și băieți. Există și o categorie „special olimpics” pentru copii cu dizabilități severe (autism, DOWN”, etc.). Se recomandă ca echipa să aibă în componență 5 membri dar sunt acceptate toate variantele. Competiția se desfășoară într-o singură zi finalizându-se cu premierea câștigătorilor. Cu ajutorul sponsorilor la fiecare competiție elevii participanți, veniți din tot județul, primesc hrană și sucuri energizante pe perioada competiției. Începând de la ediția a VI-a trofeele oferite celor mai bune echipe sunt realizate în cadrul atelierului de artterapăie al Școlii Gimnaziale Speciale Pașcani

Scop Derularea competiției, dobândirea cunoștințelor practice privind modalități de socializare, egalitatea drepturilor, toleranța față de culturi diferite și acceptarea propriei persoane ca individ diferit, unic prin esență.

 Obiective:

 1. promovarea tenisului de masă în rândurile copiilor cu dizabilități și nu numai;
 2. dezvoltarea și valorificarea calităților fizice, morale și intelectuale ale copiilor;
 3. atragerea unui număr cât mai mare de elevi în competiții sportive;
 4. dezvoltarea curajului, dârzeniei și perseverenței de a termina competiția fără abandon și dezvoltarea relațiilor de prietenie și fair-play în activitatea sportivă;
 5. formarea deprinderii de analiză corectă a ceea ce au greșit în caz de nereușită și valorificarea potențialului elevilor cu nevoi speciale;

 Grup țintă: Elevi din școlile speciale dar și din școlile cu program normal din județul Iași

 Beneficiari: Beneficiari direcți sunt elevii înscriși în competiție; Beneficiari indirecți copiii cu dizabilități ai Școlii Gimnaziale Speciale Pașcani, participanți la manifestație.

 Proiectul urmărește să atragă atenția copiilor de toate vârstele (de la 8 ani până la 19 ani) asupra influenței pozitive pe care o poate avea practicarea tenisului de masă, în special, și a sportului, în general, asupra dezvoltării fizice și psihice armonioase a organismului.

Prima ediție a concursului CUPA PRIMĂVERII la tenis de masă a avut loc în anul 2007. În următorii ani, numărul echipelor participante s-a mărit.

În anul școlar 2007/2008, la tenis au participat  4 echipe din județ la prima ediție a acestui concurs.

În anul școlar 2008/2009, au participat un număr de 5 echipe la tenis de masă la ediția a doua.

În anul școlar 2010/2011, au participat un număr de 7 echipe la tenis de masă la ediția a treia.

În anul școlar 2011/2012, au participat un număr de 7 echipe la tenis de masă la ediția a patra.

În anul școlar 2012/2013, au participat un număr de 9 echipe la tenis de masă la ediția a cincea.

În anul școlar 2013/2014, au participat un număr de 9 echipe la tenis de masă la ediția a șasea.

În anul școlar 2014/2015, au participat un număr de 9 echipe la tenis de masă la ediția a șaptea.

DSC_0401

 

La organizarea edițiilor precedente școala a colaborat foarte bine cu alte școli din orașul Pașcani dar și cu școlile speciale din județ, această cupă devenind tradiție în programul competițiilor sportive pentru copiii cu dizabilități.

Modalitatea de înscriere: Înscrierea se va face de către școala de la care provin elevii în baza unui tabel parafat și semnat de către conducerea unității. Tabelul poate fi transmis și prin fax la numărul: 0232/762562 mail: stefan_vincă@yahoo.com

 • cadrele didactice trebuie să prezinte fișă medicală/ adeverință medicală din care să rezulte starea de sănătate a copilului și o copie a certificatului de naștere/ carte de identitate a elevilor;
 • termenul limită de înscriere este 6 aprilie 2015.

 REGULAMENT DE ORGANIZARE

 Secțiuni: individual, pe echipe, dublu, individual fete și băieți

 1. Condiții de participare:
 • echipele de tenis de masa vor avea minim un sportiv pe categorie de vârstă și maxim 5 sportivi și două rezerve.
 • înscrierea se va face de către școala de la care provin elevii în baza unui tabel parafat și semnat de către conducerea unității. Tabelul poate fi transmis prin e-mail scsp_pascani@yahoo.com şi prin fax la numărul: 0232 762562;
 • cadrele didactice trebuie să prezinte fișa medicală/ adeverință medicală din care să rezulte starea de sănătate a copilului și o copie a certificatului de naștere/ carte de identitate a elevilor;
 • termenul limită de înscriere este 15 aprilie 2016.
 1. Criterii de evaluare/jurizare:
 • Regulamentul pentru tenis de masă.
 • Va fi considerat jucătorul câștigător cine va învinge în două seturi din trei.
 • Concursul va fi arbitrat de o comisie stabilită de comun acord cu profesorii antrenori invitați și va fi anunțată înainte de începerea concursului, conform Regulamentului Federației Române de Tenis de masă.
 • Se va urmări în mod deosebit respectarea regulilor sportive și a fair-play-ului, puterea de concentrare în timpul concursului și  atitudinea elevilor în urma indicațiilor date de către cadrele didactice.
 • Concursul de tenis de masa se va desfășura la 3 mese de tenis, montate în sala de sport și sala de festivități din Școala Specială Pașcani.
 • Diplomele vor fi certificate de către ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ PAȘCANI și INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN IAȘI.
 • Trofeul va fi câștigat de echipa care acumulează cele mai multe premii I, II și III.

Sponsorul Hanul Andri Popa ne sprijină cu pachețele cu hrană pentru concurenți.

Sponsorul SC EMI-TT SRL, Aria Sport Sala Tenis de Masă, ne sprijină pentru a avea un nivel ridicat al competiției, cu materiale sportive și promoționale:

logo_ emi-tt