Iarna veselă

IARNA VESELĂ

EDIȚIA A V-A

CONCURSUL REGIONAL CU EXPOZITIE


Beneficiarii

-direcți: elevii claselor 0-VIII și profesorii din învățământul special, special integrat și de masă;

-indirecți: părinții elevilor implicați; instituțiile partenere; comunitățile locale.

 

Activități propuse în ordinea în care se vor desfășura:

 • Pregătirea materialelor pentru organizarea concursului (afișe, pliante, suport informațional)
 • Mediatizarea concursului și diseminarea informațiilor (pe site-urile școlilor partenere, pe paginile lor de facebook, pe www.didactic.ro, în mass-media locală și județeană, în reţelele de comunicare ale Inspectoratelor Școlare Județene din Iași, Galați, Neamț, Bacau, Vaslui, Bacau, Maramureș, Craiova, Constanța).
 • Înscrierea participanților, colectarea lucrărilor și realizarea unei baze de date
 • Evaluarea lucrărilor
 • Expoziție cu lucrările premiate
 • Realizarea și distribuirea diplomelor,  adeverințelor și a Marelui premiu „Iarna veselă”
 • Identificarea de parteneri și instituții partenere din alte județe

Marele premiu „Iarna veselă” și diploma de onoare vor  fi oferite școlii ai căror elevi vor obține cele mai multe premii (proporțional cu numărul de participanți) și care a înscris în concurs lucrări la toate cele 3 secțiunile. 

INFORMAȚII DESPRE APLICANT:

Numele instituției/unității de învățământ aplicante: Școala Gimanzială Specială Pașcani

Adresa: Pașcani, Str. Gării nr. 157, jud. Iași, cod 705200

Nr. de telefon/fax: 0232 762562

Site: www.scoalaspecialapascani.ro

Adresă poștă electronică: scsp_pascani@yahoo.com 

PARTENERI IMPLICAȚI ÎN PROIECT:

-Inspectoratul Școlar Județean Iași va mediatiza concursul în școlile din  județ; va  monitoriza activităţile proiectului; va semna diplomele elevilor premiaţi și diploma de onoare.

– Liceul Tehnologic Special „Ion Pilat” Dorohoi,

– Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Maria Montessori” Constanța,

– Școala Gimnazială Specială Baia Mare,

– Școala Gimnazială Specială „Sf. Mina” Craiova,

– Școala Gimnazială Specială „Emil Gârleanu” Galați,

-Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Neamț,

-Școala Gimnazială Specială „Maria Montessori” Bacău

vor expedia către școala inițiatoare protocolul de colaborare semnat și ștampilat; vor promova/mediatiza proiectul în unitatea școlară, pe site-ul instituției,  în școlile din județul de domiciliu; vor respecta calendarul de activități, vor trimite materialelor necesare derulării activităților; vor distribui diplomele elevilor din județul de domiciliu și a adeverințelor profesorilor.

-Clubul Copiilor Pașcani va mediatiza și disemina informații despre proiect în rândul cluburilor copiilor, va oferi spațiu pentru derularea activității de jurizare, va delega un membru al juriului, va oferi spațiu pentru organizarea expoziției

-Colegiul Național „Mihail Sadoveanu” Pașcani va asigura ca voluntari elevi liceeni și 2 profesori de arte plastice ca membri în comisia de jurizare. 

1. Secţiuni:

 • secţiunea I – Tradiții și obiceiuri din moși strămoși – compoziţii plastice realizate în acuarelă, tempera
 • secţiunea a II-a – Coronițe de Crăciun
 • secțiune a III-a – Ornamente pentru bradul de Crăciun
 1. 2.      Condiţii de participare

Lucrările elevilor pentru secţiunea I vor fi realizate în concordanţă cu tema concursului  pe suport A4 (hârtie pentru desen). În colțul din dreapta, jos, pe verso, vor avea eticheta (6cm/4cm) ce va cuprinde:

 • Titlul lucrării
 • Numele şi prenumele elevului
 • Clasa
 • Şcoala
 • Localitatea
 • Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător. 

Lucrările vor fi individuale.

Lucrările care nu vor fi însoțite de fișă de înscriere nu vor intra în concurs.

La sectiunea I nu vor intra în concurs lucrările realizate pe desene listate.

Lucrările pentru secțiunea a II-a vor avea diametrul de cel putin 25 cm, vor avea atașat firul de agățat și aceeași etichetă, pe verso (6cm/4cm).

Lucrările pentru secţiunea a III-a vor avea atașat firul de agățat și aceeași etichetă (6cm/4cm).

Lucrările înscrise în concurs nu se restituie.

Fiecare cadru didactic îndrumător din învățământul primar poate înscrie în concurs cel mult 6 lucrări ale elevilor pe care îi coordonează.

Fiecare cadru didactic din învățământul gimnazial poate înscrie în concurs cel mult câte 6 lucrări ale elevilor din fiecare clasă pe care o coordonează.

Fiecare cadru didactic va înscrie în concurs lucrări la cel puțin 2 secțiuni.

Lucrările vor fi expediate prin poștă pe adresa Școala Gimnazială Specială Pașcani, str. Gării nr. 157, Pașcani, jud. Iaşi, cod. 705200, cu precizarea: pentru Concursul Regional  „Iarna veselă”, ediția a V-a, sau direct la coordonatori. Se va trimite și un plic A4 autoadresat și timbrele necesare pentru expedierea plicului cu diplomele.

Taxa de participare pentru cadru didactic este de câte 12 lei şi va fi trimisă prin mandat poștal până pe 16 decembrie 2014, pe adresa şcolii (str. Gării nr. 157, Pașcani, jud. Iaşi, cod. 705200), prof. Puiu Elena, cu precizarea: pentru Concursul Regional „Iarna veselă”, ediția a V-a. Taxa de participare include costurile pentru organizarea expoziţiei, emiterea de diplome  și adeverințe, alte probleme organizatorice. 

 1. 3.      Criterii de evaluare:

ü  respectarea temei și a indicațiilor din regulament;

ü  gradul de complexitate şi volumul de muncă al elevului;

ü  contribuţia individuală, gradul de originalitate şi imaginaţia reliefate în lucrarea realizată;

ü  crearea unui spaţiu plastic armonic şi expresiv.

Evaluarea se va realiza pe fiecare clasă în parte (0, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII) pe secţiunile precizate, pe învățământ special respectiv învățământ de masă.  Se vor acorda diplome pentru premiile I, II, III, mențiune, diplome de participare pentru elevi şi adeverinţe de participare pentru cadrele didactice îndrumătoare.

Marele premiu „Iarna veselă” și diploma de onoare se va acorda instituției ai cărei elevi au primit cele mai multe premii proporțional cu numărul de înscriși și care a înscris în concurs lucrări la toate cele 3 secțiunile. 

 1. 4.      Program
 • 10-20 noiembrie 2014 – mediatizarea concursului și diseminarea informațiilor despre organizarea concursului
 • 10 noiembrie – 16 decembrie 2014 – înscrierea participanților, colectarea și realizarea unei baze de date
 • 17-18 decembrie  2014 – evaluarea lucrărilor
 • 19 decembrie  2014 – 19 ianuarie 2015 expoziţie cu lucrările premiate
 • 12 ianuarie 2015 – 31 ianuarie 2015 –Realizarea și distribuirea diplomelor,  adeverințelor de participare și a Marelui premiu „Iarna veselă”. Perioada de distribuire a diplomelor se va putea prelungi în funcție de durata necesară semnării acestora de către instituțiile partenere.

1. 5.      Date de contact coordonatori:

prof. Oana Monica Plaiu – tel. 0742751682/ oanaplaiu@yahoo.com

prof. Elena Puiu               – tel.0744698253/ elenalpuiu@yahoo.com


FISA DE INSCRIERE

CAER 2014