PRIMĂVARA ÎN CULOARE

Concursul județean de creație plastică „Primăvara în culoare”

la cea de a VI-a ediție

afis primavara 2015

[embeddoc url=”http://www.scoalaspecialapascani.ro/wp-content/uploads/2015/03/fisa-inscriere-3.doc” viewer=”microsoft”]

Tip: concurs judeţean de creație plastică, cu participare națională

Instituţia coordonatoare: Şcoala Gimnazială Specială Paşcani

Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi

Începând cu anul 2009, în lunile martie, aprilie şi mai, în instituţia noastră se derulează proiectul „Primăvara în culoare”, proiect ce are ca scop pe de o parte, cultivarea şi valorificarea potenţialului creator al elevilor prin utilizarea unor tehnici specifice artelor plastice, iar pe de altă parte, crearea unor oportunităţi de afirmare, valorizare şi integrare socială a copiilor cu CES. La ediţiile anterioare au răspuns invitaţiilor de participare un număr de peste 1000 de elevi, proveniţi din peste 100 de şcoli, şcoli speciale și integratoare şi şcoli de masă, coordonaţi de peste 200 cadre didactice. Mediatizarea concursului pe site-urile www.scoalaspecialapascani.ro şi pe www.didactic.ro a condus la înscrierea în concurs a elevilor din județe din toate colțurile țării: Constanța, Galați, Brăila, Bârlad, Bacău, Timiș, Bihor, Covasna, Satu Mare, Maramureș, Neamț, Vaslui, București, Bistrița Năsăud, Iași.

În edițiile anterioare proiectul şi-a atins obiectivele propuse, copiii implicaţi s-au simţit apreciaţi, valorizaţi pentru munca lor, la fel și îndrumătorii lor. Lucrările expuse s-au remarcat prin calitate şi diversitate dovedind implicarea serioasă atât a cadrelor didactice îndrumătoare cât şi a elevilor, iar numărul mare de şcoli participante reliefează  impactul  acestei acţiuni care se  adresează tuturor copiilor şi promovează
valori culturale şi sociale importante pentru societatea noastră.

Concursul județean „Primăvara în culoare” este cuprins în planul de dezvoltare instituțională a Școlii Gimnaziale Speciale Pașcani și este cuprins în Calendarul Județean al Activităților Educative, 2014.

PRIMĂVARA ÎN CULOARE

 

CONCURS JUDEȚEAN DE CREAȚIE PLASTICĂ

Domeniul cultural-artistic, arte vizuale

EDIȚIA a VI-a

 

INFORMAȚII DESPRE APLICANT:

Numele instituției de învățământ aplicante: Școala Gimanzială Specială Pașcani

Adresa: Pașcani, Str. Gării nr. 157, jud. Iași, cod 705200

Nr. de telefon/fax: 0232 762562

Site și adresă poștă electronică: www.scoalaspecialapascani.ro

Email: scsp_pascani@yahoo.com

GRUP ȚINTĂ: elevii claselor 0-VIII

BENEFICIARI: elevi şi cadre didactice din învăţământul public şi învătământul special şi special integrat

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI:

 1. Pregătirea materialelor pentru organizarea concursului
 2. Mediatizarea concursului și diseminarea informațiilor despre organizarea concursului
 3. Înscrierea participanților
 4. Evaluarea lucrărilor
 5. Expoziție cu lucrările premiate
 6. Realizarea și distribuirea diplomelor și adeverințelor de participare
 7. Identificarea de parteneri și instituții partenere din alte județe pentru organizarea concursurilor viitoare

 

SECŢIUNI:

secţiunea I – compoziţii plastice realizate în acuarelă, tempera

secţiunea a II-a – colaje

CONDIȚII DE PARTICIPARE:

Lucrările elevilor pentru secțiunile I şi II vor fi realizate în concordanță cu tema concursului  pe suport A4(hârtie pentru desen). În colțul din dreapta, jos, pe verso, vor avea atașată eticheta (6cm/4cm) ce va cuprinde:
Titlul lucrării
Numele şi prenumele elevului
Clasa
Şcoala
Localitatea
Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător.
 
Ø  Lucrările vor fi individuale.
Ø  Lucrările înscrise în concurs nu se restituie.
Ø  Fiecare cadru didactic îndrumător poate înscrie în concurs cel putin o lucrare și cel mult 3 lucrări la fiecare din cele 2 secțiuni, în total nu mai puțin 2 lucrări  și nu mai mult de 6 lucrări.
Ø  Lucrările vor fi trimise pe adresa: Școala Gimnazială Specială Pașcani (pentru Concursul județean Primăvara în culoare), strada Gării nr. 157, Pașcani, județul Iași, cod poștal 705200.
Ø  Impreună cu lucrările trimiteți un plic autoadresat și timbre în valoare de 3 lei în vederea distribuirii diplomelor. 

CRITERII DE EVALUARE:

 • gradul de complexitate şi volumul de muncă al elevului;
 • contribuţia individuală, gradul de originalitate şi imaginaţia reliefate în lucrarea realizată;
 • crearea unui spaţiu plastic armonic şi expresiv;
 • respectarea formatului lucrării (A4).

Evaluarea se va realiza pe fiecare clasă în parte (cl. 0, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII) pe secţiunile precizate, pe învățământ special și special integrat respectiv învățământ de masă.  Se vor acorda diplome pentru premiile I, II, III, diplome de participare pentru elevii nepremiați şi adeverinţe de participare pentru cadrele didactice îndrumătoare.

Juriul va fi format din cinci membri: patru din echipa de implementare a proiectului și un invitat special, artist plastic profesionist.

PROGRAM:

 • 1 – 25 aprilie 2015 – înscrierea participanţilor;
 • 28 – 30 aprilie 2015– evaluarea lucrărilor;
 • 5 – 6 mai 2015 – organizarea expoziţiei cu lucrările premiate;
 • 7 – 8 mai 2015 – postarea imaginilor de la expoziţie pe pagina de facebook a Școlii Gimnaziale Speciale Pașcani;
 • 4- 31 mai 2015 – distribuirea diplomelor şi adeverințelor;
 1. 5.      Date de contact coordonatori:

prof. Oana Monica Plaiu – tel. 0742751682/ oanaplaiu@yahoo.com

prof. Elena Puiu               – tel.0744698253/ elenalpuiu@yahoo.com

prof. Mirela Vasiliu         – tel. 0724468438/ mirelavasilium@yahoo.com